Bilder på kapslingar som vi har tillverkat 

Allertz Exportlots AB

Telefon: 073 932 09 45
Mail: info@plastkapslingar.se

©Allertz Exportlots AB